Vedoucí oddělení:   Centrum výživy Thomayerovy nemocnice spojuje aktivity klinik a oddělení v TN, která se zabývají stavem výživy pacientů a poskytováním nutriční péče  Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD.